Tinemelk Lettmelk 0,5% fett. 1,75 liter

Storpakke med melk. 1,75 liter.

kr 32,90